fbpx

TMK 400

"Big Boy"

TMK 400 ”Big Boy” energiklipp är den hittills största medlemmen i dagens klippfamilj. TMK 400 utvecklades för de stora träden i Central Europa. Kraften för TMK 400 produceras med speciellt för denna klipp utvecklade cylindrar som gör att “Big Boy” kan kapa t o m 400 mm tjocka trädstammar. “Big Boy” är anpassad för 10-30 tons grävmaskiner.

400 mm

560 kg

10-30 ton

Mer om “Big Boy”
+

Klipparmen öppnas hela 1070 mm, den låga vikten ger en smidighet vid gallring av mindre buskage och även större träd. TMK 400:s starka fodral liknande konstruktion håller även för vridning som orsakas av de största träden trots sin låga vikt, under 560 kg. TMK 400 ger produktivitet för även lite större grävmaskiner, speciellt under vintertid när det annars kan vara svårt att hitta något arbete. På det här sättet kan man säkerställa maskinens produktivitet oavsett årstid. TMK “Big Boy:s” rekommenderade hydraultryck är 220-300 bar, beroende på vald cylinder.

Tilläggsutrustning

Effektiv tilläggsutrustning ökar användningsområdet i ditt arbete

ARBETA MER EFFEKTIVT
+

Ackumulering

Ackumuleringen ökar produktiviteten betydligt. Kollektorn arbetar automatiskt med att öppna och stänga sig tills samlingen av träd skall släppas. När klippen stängs, öppnas kollektor armen på andra sidan av trädet med en speciell fjäderfunktion. När klippen skall öppnas på nytt, tar armen trädet i sitt grepp och klipp armen öppnas efter detta. På detta sätt hålls träden i ett starkt grepp. Först när bunten skall släppas behövs antingen en elventil alternativt en tryckventil för att frigöra bunten från kollektorns grepp. Kollektorns enkla funktionssätt möjliggör ett snabbt och lätt arbetssätt. På grund av sin höga produktivitet är kollektorn TMK:s populäraste extrautrustning.

Nyhet! Kollektorn är nu tillgänglig utan elektricitet, För mer information kontakta  din lokala återförsäljare eller TMK direkt.

Kvistkniv

Kvist kniven ger den sista touchen när det gäller TMK trädklipp som tillägg till annan utrustning. TMK är först ut med en kvistkniv som är enkel att använda, utan dyra matningssystem. Kvistning utförs mjukt tack vare det diamantformade kniv hålet. Diamant utformningen i riktning med maskinen ger rörelseutrymme för klippens position i förhållande till trädet.Genom detta åstadkoms en smidig rörelse som gör att kvistningen går snabbt och framför allt enkelt. I Norden är kvistkniv en en mycket populär extra utrustning på grund av att det finns en efterfrågan på kvistade stammar. Kvist kniven går att montera utan el och är enkel att montera även i efterhand.

Extra anfästningsplattor

Redskapsfästet är svetsat på en  anfästningsplatta som bultas fast på klippen, detta gör det möjligt att använda klippen på flera olika maskiner.

Klyvblad

Med klyvblader kan stammen spräckas utan onödigt krångel. Bladet bultas fast med 3 bultar på klippens högra sida. Klyvbladet fungerar bäst med ”bult-på-blad” modeller, då du samtidigt kan lasta och förflytta stammen med samma klipp.

Stödplatta

Med stödplattan får du i svåra terränger bättre möjlighet att förflytta, svänga eller lyfta maskinen över hinder oberoende av storlek på maskinen. Stödet bultas på klippens baksida tillsammans med redskapsfästets bultning.

Val av hydraulcylinder

TMK 400 kan utrustas med följande hydraulcylindrar.

1. Normal huvudcylinder, rekommenderat hydraultryck 280-300 bar.
2. TMK Turbo är en patenterad teleskopisk cylinder, där den mindre cylindern alltid arbetar först, vilket ger en snabb rörelse. När den mindre cylindern inte har kraft nog, startar den större cylindern automatiskt. På detta sätt får vi en snabb rörelse utan att offra kraten i klippen. TMK Turbo:s rekommenderade tryck är 200-220 bar.

TMK Turbo är ett bra val när man skall arbeta med rototilt, då det reducerade trycket ej påverkar maximal klippkapacitet. TMK Turbo ökar kapaciteten med upp till 15%!

Videos

Fler videoklipp
+

  Galleri

  Fler bilder
  +

  TEKNISK SPECIFIKATION

  CYLINDRAR

  DIMENSIONER

  Back to top